Events

Upcoming Education Events to feed your brain.

Latest News

Education news all over the world.

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

ASK4JOB е общоевропейски образователен път.

Черпи вдъхновение от COM 2016 – 381 Final, който настоява да усъвършенствате и преквалифицирате европейската работна сила с цифровите умения, за да ги поддържате продуктивни на работните места. В близко бъдеще по-голямата част от работните места ще изискват известна степен на цифрови компетенции, докато увеличаващият се брой елементарни работни места ще изисква поне някои основни компетенции. За разлика от това, в Европа 70 милиона души нямат адекватни умения за четене и писане, а още повече имат лошо число и цифрови умения, което ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12 милиона дългосрочно безработни се считат за възрастни с ниска квалификация. (COM (2016) 381 окончателен). Прочетете повече U+2192.svg

Абонирайте се сега и получавайте седмичен бюлетин с образователни материали, нови курсове, интересни публикации, популярни книги и много други!

Партньори